510 69 12 69 biuro@gama-nieruchomosci.pl ul. 4-go Marca 23h pn - pt 09:00 - 17:00

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest: Gama Nieruchomości Monika Kujawa z siedzibą w Koszalinie przy ul. 4-go Marca 23h.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@gama-nieruchomosci.pl lub na adres siedziby.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
– w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail – na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO);
– wykonania umowy pośrednictwa;
– w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);
– w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

– w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku,
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: biurom nieruchomości współpracujących, deweloperom, notariuszom.
Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@gama-nieruchomosci.pl
– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług Administratora. Podanie danych osobowych w celu określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb co do nieruchomości oraz przedstawienia propozycji ofert jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty.

Wynajem:

Sprzedaż:

© Copyright 2024 | GAMA - Biuro Nieruchomości Koszalin | Design by: NetMedia24